Formakuntza eta tailerrak

Gure prestakuntza guzti-guztietan talde bakoitzaren errealitatera eta premietara egokitzen gara, partaideentzako hausnarketa eraginkorragoa eta eraldatzaileagoa lortzeko asmoz. Izan ere, begirada kritikoa sustatu nahi dugu, sexualitatea nahiz generoa berriz plantearazten eta definitzen lagunduko duten ikuspuntuak aztertuz. Azken buruan, autonomia, autoestimua eta ongizatea sustatuko dituzten tresnak eskaintzen ditugu.

Hori lortzeko, ezinbestekotzat jotzen dugu sexu heziketako prestakuntza espezializatua izatea, prozesuan parte hartzen duten eragileak aintzat hartuko dituena. Esperientzia praktikoa, dinamikoa eta atsegingarria bihurtzea lortzen dugu horrela.

Formakuntza eta tailerra // Formación y Talleres
Formación y talleres

Lan ildoen barruan, hezkuntza etapa guztietako ikasle eta irakasleak trebatzen ditugu: haur hezkuntzakoak, lehen hezkuntzakoak, bigarren hezkuntzakoak eta unibertsitatekoak.
Udalerri eta mankomunitateetarako sexu heziketako eta generoko plan integralak bultzatzen ditugu, gazteen ingurunearekin ere bat egiteko. Ildo beretik, prestakuntza, ikastaroak eta lantegiak eskaintzen dizkiegu emakume elkarteei, familiei, orotariko kolektiboei, erakunde publikoetako teknikariei, bai eta gizarte zabalari ere.

Alumnado

Ikasleak

Lehen hezkuntza

Hezkuntza sistemaren oinarri-oinarritik heltzen diogu sexu aniztasunaren inguruko heziketari. Esperientziak diosku senideek eta irakasleek imajinatu ere egiten ez dituzten ideiak eta informazioak erabiltzen dituztela ikasleek lehen hezkuntzatik bertatik. Hain zuzen ere, irakasleak eta familia dira kalitateko sexu hezkuntza integralaren oinarriak; halere, gehienek ez dute euren burua gai hori lantzeko prestatutzat, trebatutzat edo motibatutzat jotzen.

Lehen hezkuntzara bideratutako heziketak adin horretako beharrizanei eta kezkei erreparatzen die. Ikasgeletan urteetan bildutako eskarmentuaren ondoren, euren errealitatera egokitutako edukiak biltzen dituen programa taxutu dugu, adingabeen garapen sexualari eta afektiboari lotutako gatazka egoerak prebenitzeko asmoz.

Bigarren hezkuntza

Ikasleek bigarren hezkuntzara jauzi egiten dutenean heltzen diete, halaber, harremanen munduari. Sarritan, ordea, ez dute jakiten nola egin aurre gai eta bizipen berri horiei.

Lagunak, hedabideak eta Internet izan ohi dira informazio iturriak, baina askotan desinformazio iturri eta nahasmendu sortzaile ere bihurtzen dira. Sasoi horretan, irakasleak hurbileko erreferentziatzat hartzeari uzten diote eta senideak beste ikuspegi batetik ikusten dituzte. Ohikoa da senideekiko tartea handitzea eta komunikatzeko beldurra azaleratzea.

Horregatik, bigarren hezkuntzarako prestatu ditugun programek hausnarketa eta informazio eremuak eskaintzen dizkiete ikasleei, sexua positibotasunez eta aniztasunean oinarrituta ikus dezaten eta, ondoren, askatasunez eta errespetuz bizi izan dezaten.

Unibersitatea

Unibertsitate esparruan sexualitatearen heziketa edukietatik erauzteko joera dago.

Alabaina, hain zuzen esparru horrexetan eskatzen dute etorkizuneko profesionalek sexu aniztasunari buruzko prestakuntza berezia. Gure esku hartzeak hezkuntza espezialitate bakoitzera egokituta daude, etorkizuneko beharrizanekin bat etorriko diren tresnak eta edukiak eskaintzeko.

Azken urteotan EHUrekin jorratutako lankidetzari esker, ikasleek sexu aniztasunaren harira dituzten hezkuntza beharrei erantzuten diegu eskoletan nahiz fakultateetan.

02

Irakasleak

Irakasleei askotan gertatzen zaie sexu eta genero heziketa landu behar izatea, horretarako ezagutza espezifikorik eta material egokirik gabe. Horregatik, lehen hezkuntzako, bigarren hezkuntzako eta unibertsitateko irakasleentzako trebakuntza ikastaroak antolatzen ditugu, beti ikuspegi praktikoan eta atseginean oinarrituta, eta ikasgelan izango dituzten
beharrei egokitutako materialak eta metodologiak eskaintzeko asmoarekin. Hartara, sexu heziketa prozesu integralagoa bihurtzea lortzen dugu.

Horretaz gain, ikastetxeei BERDINDU Eskolak programan parte hartzeko aukera eskaintzen diegu.

Programa horretan prestakuntza espezifikoagoa eskaintzen dugu, berariaz lantzeko transexualitatea, bullying homofoboa eta LGTBI (lesbianak, gayak, bisexualak, intersexualak) diskriminazioa.

Beste alde batetik, hezkidetzako eta berdintasuneko prestakuntza espezifikoa ere jorratzen dugu, hainbat alderdi lantzeko: sexu indarkeriari aurrea hartzea, genero estereotipoak, maskulinotasun eta femeninotasun ereduak, maitasun erromantikoa, gizarte sareen erabilera… Ildo beretik, berdintasun eta adeitasun harremanak sustatzeko jardunbide egokiak ere jorratzen ditugu./p>

03-familias

Familiak

Familiak dira gizakiaren garapenaren funtsezko eragileetako bat, eta eragin zuzena dute seme-alaben sexu heziketan (zer irakasten den eta ez zer irakasten den aintzat hartuta). Izan ere, umeek haurtzarotik bertatik antzematen duten lehen erreferente segurua da familia.

Gauzak horrela, ezinbestekoa da familiak prestakuntza prozesuan sartzea eta laguntzea. Era aberasgarrian eta hurbiltasunez eragiteko, sortzen zaizkien zalantzei eta segurtasun gabeziei erantzuteko eta familia esparruan erabiltzeko gako eta estrategia baliagarriak eskaini behar dizkiegu. Asmoa zera da: seme-alabekin sexuari lotutako edozein konturi buruz aritzeko, komunikazioa hobetzeko baliabideak ematea.

Familiekin ere lantzen ditugu genero ikuspegia eta sexu aniztasuna, uler dezaten ez dagoela neskatoa edo mutikoa izateko modu bakarra, eta maskulinoaren eta femeninoaren ikuspegiei buruz hausnartu eta eztabaidatzeko. Azterketa horren ondorioz, askoz ere hobeto ulertuko dugu desberdintasunaren eta desberdintasunarekiko diskriminazioaren jatorria.

Familiekin antolatzen dugun prestakuntza partaidetzan oinarritzen da, eta jarduera atseginak eta dibertigarriak izatea bilatzen dugu, jakin baitakigu giro lasai batean hobeto partekatzen direla esperientziak eta ikuspuntuak.

04

Elkarteak

Gazteleku, gaztegune, gobernuz kanpoko erakunde, sindikatu, LGTBI elkarte eta aniztasun funtzionaleko elkarteekin lankidetzan aritzen gara. Izan ere, lan bikoitza burutzen dugu beraiekin: batetik, prestakuntza eta aholkularitza eskaintzen dizkiegu eta, bestetik, proiektu eta ekimen bateratuak jorratzeko lankidetzan aritzen gara.

05-Instituciones publicas

Herri erakundeak

Udal erakundeetako politikari eta teknikarientzako berariazko prestakuntza eskaintzen dugu, bai eta sexu aniztasunaren inguruko politika publikoak diseinatzeko eta ezartzeko aholkularitza eta laguntza ere. Horretarako, orotariko jarduerak antolatu eta burutzen ditugu hainbat alorretan: kultur alorrean, kirol alorrean, euskararenean, berdintasunaren nahi gazteen esparruan. Asmoa betiere: LGTBIfobia borrokatzea eta sexu aniztasuna balio positibotzat sustatzea.

Horretaz gain, udalaren sexu aholkularitzako zerbitzuak kudeatzen ditugu, gazteentzat nahiz gizarte zabalarentzat.

Harremana

Gurekin harremanetan jartzeko, inprimaki hau erabil dezakezu, edota mezu elektroniko bat bidali

info.guztiok@gmail.com

644 770 031

Alumnado

Alumnado

Educación primaria

Iniciamos la Educación en Diversidad Sexual desde la base del sistema educativo.

Nuestra experiencia nos dice que desde la educación primaria el alumnado maneja gran cantidad de ideas y de informaciones que las familias y el profesorado no imaginan propias de su edad.
Precisamente el profesorado y las familias son referentes fundamentales para una Educación Sexual integral de calidad, sin embargo, en su mayoría no se sienten capacitados, formados o

motivados para abordar el tema.

Nuestra formación para primaria está diseñada desde las necesidades e inquietudes de estas edades. Tras años de experiencia en aula, hemos logrado un programa con contenidos adaptados a su realidad con el objetivo de prevenir futuras situaciones de conflicto vinculadas al desarrollo afectivo sexual y evolutivo de los y las menores.

Educación secundaria

El salto a la secundaria para el alumnado conlleva también el inicio de relaciones, nuevas cuestiones y vivencias que muchas veces no saben afrontar.

Las fuentes de información pasan por sus amistades, medios de comunicación e internet que en muchos casos se convierte en desinformación y una gran confusión. En estas edades el profesorado deja de ser un referente cercano y las familias son vistas a un nivel diferente creándose una distancia y un miedo a la comunicación.

Es por eso que nuestros programas de secundaria buscan crear espacios de reflexión y de información al alumnado para que puedan entender la sexualidad de forma positiva desde la diversidad de tal manera que puedan vivirla de una manera libre y respetuosa.

Universidad

El ámbito universitario es un espacio donde la Educación sobre Sexualidad queda relegada al olvido dentro de los contenidos.

Precisamente este ámbito es donde las y los futuros profesionales reclaman en mayor medida una formación específica sobre la Diversidad Sexual. Nuestras intervenciones se ajustan a cada especialidad educativa para dar herramientas y contenidos acordes con sus futuras necesidades.

Gracias a la colaboración de los últimos años de la EHU/UPV hemos atendido las necesidades educativas del alumnado en relación a la Diversidad Sexual en diferentes escuelas y facultades.

02

Profesorado

El profesorado se encuentra en muchas ocasiones en la tesitura de tener que trabajar la Educación en Sexualidad y género sin tener los conocimientos específicos o el material adecuado.

Por esta razón realizamos formaciones con profesorado de primaria, secundaria y universidad siempre desde un enfoque practico y ameno ofreciendo materiales y metodologías adaptadas a sus necesidades en el aula. De esta manera la Educación Sexual se convierte en un proceso más integral.

Además de lo anterior, ofrecemos también a los centros educativos la posibilidad de participar en el programa BERDINDU

Eskolak donde ofrecemos una formación más específica ante casos de transexualidad, bullyng homófobo y prevención de discriminación LGTBI (lesbianas, gays bisexuales, intersexuales).

Por otra parte también desarrollamos formación especifica en Coeducación e Igualdad, centramos en aspectos como la prevención de violencia sexista, los estereotipos de género, modelos de masculinidad y feminidad, amor romántico, uso de las redes sociales… ofreciendo igualmente herramientas practicas para promover relaciones igualitarias y de buen trato.

03-familias

Familias

En el desarrollo humano de las personas, las familias son uno de los agentes primordiales que influyen en la Educación Sexual de sus hijos e hijas (tanto por lo que se enseña como por lo que no), ya que son los primeros referentes seguros que perciben desde la infancia.

Por ello es imprescindible implicarlas y apoyarlas en este proceso formativo. Para lograr incidir de una forma más enriquecedora y cercana, tenemos que atender sus dudas e inseguridades y darles claves y estrategias útiles para el ámbito familiar. Se trata de aportar soluciones para mejorar la comunicación con sus hijos e hijas sobre cualquier cuestión relacionada con la sexualidad.

Con las familias también trabajamos la perspectiva de género y la de Diversidad Sexual de forma que puedan entender que no existe un modo único de ser chico o de ser chica, reflexionando y debatiendo sobre las diferentes visiones de lo masculino y lo femenino. Fruto de este análisis, entenderemos mucho mejor el origen de las desigualdades y de la discriminación por el hecho de ser diferente.

Nuestras formaciones con las familias son participativas, amenas y divertidas conscientes de que un ambiente discernido ayuda a compartir diferentes experiencias y puntos de vista.

04

Asociaciones

Desarrollamos nuestra actividad también en colaboración con otras entidades, gaztelekus, gaztegunes, organizaciones no gubernamentales, sindicatos asociaciones LGTBI, y de diversidad funcional entre otras, con las que mantenemos una labor de doble vertiente; por un lado ofreciendo formación y asesoramiento, por otro, colaborando y participando en red en proyectos e iniciativas comunes.

05-Instituciones publicas

Instituciones públicas

Ofrecemos formación específica a personal político y técnico de las instituciones municipales, así como asesoramiento y apoyo en el diseño, e implementación de políticas publicas en materia de Diversidad Sexual. Para ello organizamos y realizamos actividades en los ámbitos de Cultura, Deporte, Euskera, Igualdad y Juventud para la sensibilización y la lucha contra la LGTBI fobia y la promoción de la Diversidad Sexual como un valor positivo.

Además, también gestionamos servicios de asesoría sexológica municipal dirigida a diferentes colectivos, a la juventud y a la población en general.

Hasi idazten eta sakatu Enter bilaketa egiteko

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies